SẢN PHẨMDây xịt vệ sinh trắng xám Vitus 201 WT001U-6HBVXTX-1
Dây xịt vệ sinh trắng kem Vitus 201 WT001T-6HBVXTK-1
Dây xịt vệ sinh trắng bạc Vanoz 311 (Vĩ) WT001R-6HBVXTM-1
Dây xịt vệ sinh Vitus 301 WT001Q-6HBVXTR-1
Dây xịt vệ sinh trắng bạc Vitus 201 (Vĩ) WT001O-6HBVXTM-1