SẢN PHẨMVòi chén âm chậu trắng bạc kazumi WT007F-20KVCTM-1
Vòi chén âm chậu tay vặn ROMA trắng than WT007N-20RVCTR-6
WT0070-8VIVCTR-6 Vòi rửa chén âm chậu tay vặn XQ201
Vòi rửa chén âm chậu tay vặn Monaco 301 WT0017-6MOVCTR-6
Vòi rửa chén âm chậu tay gạt Quatro 203 WT0018-6QUVCTR-6