SẢN PHẨMDây tay sen 102 (Vĩ) WT001V-6HSVSTR-3
Dây tay sen 301 WT011W-6HSVSTR-1
Bộ tay sen X701 WT011X-6HSPSTR-1